Median: Hvordan beregne det, med eksempler

Median: Hvordan beregne det, med eksempler.

Hva er medianen i økonomi?

I økonomi er medianen verdien som skiller den høyere halvdelen av et datautvalg, en populasjon eller en sannsynlighetsfordeling, fra den nedre halvdelen. Enkelt sagt kan det betraktes som "midtverdien". Medianen er sentralt i statistikk og brukes i mange sammenhenger. For eksempel er medianinntekten inntektsnivået som er større enn halvparten av befolkningen og mindre enn halvparten av befolkningen. Det er et ofte brukt mål på sentral tendens.

Hvordan beregnes medianen?

Det er noen forskjellige måter å beregne medianen på, men den vanligste er å ganske enkelt ta den midterste verdien av et datasett. Hvis du for eksempel hadde følgende datasett:

1, 2, 3, 4, 5

Medianen vil være 3, siden det er den midterste verdien. Hvis det var et partall av verdier, ville medianen vært gjennomsnittet av de to midterste verdiene. Hvis du for eksempel hadde følgende datasett:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Medianen vil være 3,5, siden det er gjennomsnittet av de to midterste verdiene (3 og 4) ).