Kapitalkostnadsgodtgjørelse (CCA) Definisjon

CCA er mengden penger som en virksomhet kan kreve som et fradrag mot inntekten med det formål å avskrive eller slite på kapitalen. CCA-satsen er prosentandelen av kostnaden for eiendelen som kan kreves som et fradrag hvert år. Hva er CCA i Excel? CCA i Excel er kredittkortautorisasjonen. Den lar deg sette opp en kredittkortbetalingsgateway slik at du kan behandle kredittkortbetalinger via nettstedet ditt.

Hva er CCA og hvordan beregnes det?

Canada Child Benefit (CCB) er en skattefri månedlig betaling til kvalifiserte familier for å hjelpe dem med kostnadene ved å oppdra barn under 18 år. CCB kan inkludere et tilleggsbeløp for barn med nedsatt funksjonsevne.

For å være kvalifisert for CCB må du:
-være bosatt i Canada for skatteformål;
-ha et gyldig personnummer (SIN);
-send inn en inntektsskatt og ytelsesmelding hvert år; og
-være forelder eller primær omsorgsperson for et barn som er under 18 år og som bor sammen med deg i Canada.

Mengden CCB du mottar er basert på den justerte familiens nettoinntekt fra forrige skatteår. Den justerte familiens nettoinntekt er familiens samlede inntekt, minus visse fradrag. CCB beregnes ved å bruke en formel som inkluderer et grunnbeløp og to forbedringsbeløp. Grunnbeløpet betales for hvert berettiget barn. Forbedringsbeløpene betales for barn under 6 år og for barn med nedsatt funksjonsevne.

Canada Revenue Agency (CRA) bruker informasjonen fra selvangivelsen din til å beregne mengden CCB du vil motta hver måned. Hvis du har spørsmål om din CCB, kan du kontakte CRA. Hvordan beregnes CCA-skatteskjoldet? Beregningen av CCA-skatteskjoldet bestemmes ved å multiplisere den kvalifiserte CCA-satsen med det minste av skattepoolsaldoen eller den uavskrevne kapitalkostnaden for eiendommen. Kan du kreve CCA for tidligere år? Ja, du kan kreve CCA for tidligere år.

Hva er en kostnadsgodtgjørelse? Et kostnadsgodtgjørelse er et fradrag som virksomheter kan kreve for visse utgifter knyttet til sin handel eller virksomhet. Disse utgiftene kan inkludere ting som kostnadene for inventar, kontorrekvisita og visse typer reparasjoner og vedlikehold. Fradraget kan kreves mot virksomhetens inntekt for året, og det kan redusere skattebeløpet virksomheten skylder.