Introduksjon til Dunning

Purring er prosessen med å sende brev og foreta telefonsamtaler til kunder som har utestående gjeld eller som har unnlatt å foreta betalinger. Målet med purring er å samle inn pengene man skylder, og det er vanlig praksis blant bedrifter.

Purrebrev begynner vanligvis med en høflig påminnelse om at en betaling er forsinket, og de kan bli mer kraftfulle ettersom tiden går. Noen virksomheter ansetter inkassobyråer for å håndtere purring, og disse byråene kan bruke aggressive taktikker for å samle inn gjelden.

Purring kan være en stressende opplevelse for både kunden og virksomheten, og det er viktig å håndtere det forsiktig. Bedrifter bør sørge for at purrebrevene deres er klare og konsise, og de bør unngå å bruke truende språk. Kunder som blir dunnet bør prøve å holde seg rolige og høflige, og de bør prøve å forhandle frem en betalingsplan hvis de ikke klarer å betale hele beløpet.

Hva er et eksempel på kravbrev?

Et purrebrev er en formell betalingsforespørsel som vanligvis sendes til en kunde som har forfalte fakturaer. Brevet kan true med søksmål dersom gjelden ikke betales innen en viss tidsramme.

Eksempel på kravbrev:

Kjære [KUNDENAVN],

Vi beklager å måtte informere deg om at du ikke har foretatt en betaling på den utestående saldoen på fakturaen din fra [DATO]. Som et resultat er vi tvunget til å iverksette tiltak og sende deg dette purrebrevet.

I følge våre registreringer er gjeldende utestående saldo på fakturaen din [AMOUNT]. Vi ber deg om å betale dette beløpet innen [ANTALL DAGER] dager. Hvis du ikke gjør det, vil vi bli tvunget til å ta rettslige skritt for å inndrive gjelden.

Takk for oppmerksomheten på denne saken.

Vennlig hilsen

[DITT NAVN]

Hvorfor kalles det purring?

Purring er prosessen med å sende inkassovarsel til kunder som har ubetalte fakturaer. Hensikten med purring er å kreve inn den utestående skyldige saldoen, og kan inkludere tilleggsgebyrer eller rentekostnader.

Begrepet "dunning" er avledet fra verbet "to dun", som betyr å vedvarende kreve betaling.

Hvordan legger du inn purring i SAP?

Det er to måter å bokføre purring i SAP:

1. Manuelt

For å bokføre purring manuelt, gå til Transaksjonskode: FB03. Skriv inn kundenummeret du ønsker å legge purring for. Klikk på "Dunning"-fanen. Skriv inn purredataene og klikk "lagre".

2. Automatisk

For å legge inn purring automatisk, gå til Transaksjonskode: F-28. Skriv inn kundenummeret du ønsker å legge purring for. Klikk på "Dunning"-fanen. Skriv inn purredataene og klikk "lagre".

Hvordan tildeler du en purringsprosedyre til en kunde?

For å tilordne en purringsprosedyre til en kunde i kategorien Corporate Debt, må du følge disse trinnene:

1. Trekk opp kundens konto i systemet ditt.

2. Finn "Pringeprosedyre"-feltet.

3. Velg riktig prosedyre fra rullegardinmenyen.

4. Lagre endringene på kontoen.

Hva er nytten med purring?

Purring er en prosess der et selskap eller enkeltperson kontakter en kunde som har utestående betalinger, for å minne dem om gjelden deres og oppmuntre dem til å foreta en betaling.

Purring kan være en effektiv måte å kreve inn på utestående gjeld, og kan bidra til å forbedre en bedrifts kontantstrøm.