International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) er en internasjonal finansinstitusjon som gir lån til land for kapitalprosjekter. Det er medlem av Verdensbankgruppen og hovedkvarteret er i Washington, D.C., USA. IBRD er den eldste globale utviklingsbanken i verden.

IBRD ble etablert i 1945 for å hjelpe til med å gjenoppbygge økonomiene i europeiske land som ble ødelagt av andre verdenskrig. Siden den gang har det også gitt lån til utviklingsland rundt om i verden for infrastruktur, helse, utdanning og andre prosjekter.

IBRD eies av medlemslandene, som også er aksjonærer. Banken har 188 medlemsland, og dens største aksjonærer er USA, Japan og Tyskland.

IBRD styres av et styre, som består av en guvernør fra hvert medlemsland. Styret velger en president og en visepresident, som er bankens administrerende direktør.

IBRD er en del av Verdensbankgruppen, som også inkluderer International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) og Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Hva er verdensbankgruppen 5?

Verdensbankgruppen er en internasjonal finansinstitusjon som gir lån og tilskudd til utviklingsland for kapitalprosjekter.

Verdensbankgruppen består av fem institusjoner:

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), som gir lån til myndigheter
Den internasjonale utviklingsforeningen (IDA), som gir lån og tilskudd til myndigheter
The International Finance Corporation (IFC), som gir lån og investeringer til private selskaper
The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), som gir politisk risikoforsikring
The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), som gir voldgifts- og forlikstjenester for tvister mellom investorer og stater

Verdensbankgruppen har hovedkontor i Washington, D.C. og har over 10 000 ansatte fordelt på over 100 kontorer rundt om i verden.

Er Verdensbanken en juridisk enhet? Ja, Verdensbanken er en juridisk enhet. Det er en internasjonal finansinstitusjon som ble opprettet ved Bretton Woods-avtalen i 1944. Dens hovedkvarter er i Washington, D.C., og den har over 180 medlemsland. Verdensbanken gir lån, garantier og annen økonomisk bistand til utviklingsland rundt om i verden.

Hvilket land er den største kunden for IBRD?

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), også kjent som Verdensbanken, er en internasjonal finansinstitusjon som gir lån til land for kapitalprosjekter. IBRD er den største kunden til Verdensbankgruppen, med 67,2 milliarder dollar i utestående lån per 30. juni 2020. USA er den største aksjonæren i Verdensbankgruppen, med en stemmeandel på 16,48 %.

Hva er fordelene med IBRD?

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) er den eldste og største multilaterale utviklingsbanken i verden. IBRD ble etablert i 1945 for å hjelpe til med å finansiere gjenoppbyggingen av det krigsherjede Europa. Bankens oppdrag har siden utvidet seg til å omfatte fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og fremme av global handel og investeringer.

I dag er IBRD en av de største kildene til utviklingsfinansiering for mellominntektsland. IBRD gir lavrentelån, null til lavrentekreditter og tilskudd til medlemsland. Banken tilbyr også teknisk bistand og råd til myndigheter og privatkunder.

IBRDs omfattende tilnærming til utviklingsfinansiering hjelper land med å oppnå bærekraftig økonomisk vekst, redusere fattigdom og bygge felles velstand. Bankens arbeid er underbygget av en forpliktelse til miljømessig og sosial bærekraft.

Hovedfordelene med IBRD er:

- IBRD gir lavrentelån, null- til lavrentekreditter og tilskudd til medlemsland.
- Banken tilbyr også teknisk bistand og råd til myndigheter og privatkunder.
- IBRDs omfattende tilnærming til utviklingsfinansiering hjelper land med å oppnå bærekraftig økonomisk vekst, redusere fattigdom og bygge felles velstand.
- Bankens arbeid er underbygget av en forpliktelse til miljømessig og sosial bærekraft. Hvem er leder for IBRD? Lederen for IBRD er presidenten for Verdensbankgruppen. Den nåværende presidenten er Jim Yong Kim.