Ins and Outs of Standstill-avtaler

En stillstandsavtale er en kontrakt mellom to selskaper som etablerer en midlertidig fredsperiode mellom dem. Avtalen kan brukes til å forhindre en fiendtlig overtakelse, åpne for forhandlinger eller rett og slett gi begge parter tid til å vurdere situasjonen. Standstill-avtaler varer vanligvis i en bestemt periode, hvoretter selskapene står fritt til å gjenoppta sin virksomhet. Hva gjør en pakt ugyldig? En pakt er en juridisk bindende avtale mellom to eller flere parter. En pakt kan bli ugyldig hvis den blir funnet å være ulovlig, hvis den viser seg å være ugjennomførbar, eller hvis den viser seg å være brutt.

Hva er en stillstandspakt? En standstill-avtale er en avtale mellom to selskaper om at ingen av selskapene vil gjøre noe for å kjøpe det andre selskapet uten forhåndssamtykke fra styret i det andre selskapet. Standstill-avtalen kan også bestemme at ingen av selskapene vil gjøre noe for å selge aksjer i det andre selskapet uten forhåndssamtykke fra styret i det andre selskapet.

Hva er en stillstandsavtale i M&A? I M&A er en standstill-avtale en kontrakt mellom to parter som begrenser en eller begge parter fra å utføre visse handlinger. For eksempel kan en standstill-avtale hindre et selskap i å erverve flere aksjer i et annet selskap, eller det kan hindre et selskap i å selge sine aksjer til en tredjepart. Standstill-avtaler kan brukes til å forhindre fiendtlige overtakelser, beskytte minoritetsaksjonærer, eller rett og slett gi en part mer tid til å forhandle frem en bedre avtale.

Hva er forskjellen mellom å signere og avslutte M&A? Signering og lukking er to separate stadier i M&A-prosessen. Signering refererer vanligvis til forhandling og gjennomføring av kjøpsavtalen, mens lukking vanligvis refererer til gjennomføringen av selve transaksjonen. I noen tilfeller kan signering og lukking skje samtidig.

Hvorfor er det en foreldelsesfrist?

Formålet med en foreldelsesfrist er å beskytte saksøkte mot å måtte forsvare seg mot krav som fremsettes for sent, etter at de aktuelle hendelsene er blitt umulige eller umulige å forsvare seg mot. For eksempel kan vitner etter lang tid ha dødd eller flyttet, og dokumenter kan ha blitt ødelagt. I tillegg vil det være urettferdig å la en saksøker vente på ubestemt tid med å fremme et krav, når saksøkte allerede kan ha gjort opp tilsvarende krav med andre saksøkere.