Ikke-tilstrekkelige midler (NSF)

Non-Sufficient Funds (NSF) er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der det ikke er nok midler tilgjengelig på en brukskonto til å dekke en sjekk som er skrevet. Når dette skjer, vil sjekken vanligvis bli returnert av banken ubetalt. I noen tilfeller kan banken velge å betale sjekken og belaste kontoinnehaveren med et NSF-gebyr.

Hva er NSF i bankmessige termer?

National Science Foundation (NSF) er et amerikansk myndighetsorgan som støtter grunnleggende forskning og utdanning innen alle de ikke-medisinske feltene innen vitenskap og ingeniørvitenskap. Dens medisinske motstykke er National Institutes of Health.

NSF-midler når alle 50 stater gjennom tilskudd til nesten 2000 høyskoler, universiteter og andre institusjoner. Hvert år mottar NSF mer enn 50 000 konkurransedyktige forslag til finansiering og gir rundt 11 000 nye finansieringstildelinger.

NSF tildeler også årlig om lag 420 millioner dollar i profesjonelle kontrakter og servicekontrakter.

Hva skjer når du ikke har nok midler?

Hvis du ikke har nok midler på brukskontoen din, kan du bli belastet med et gebyr av banken din. Gebyret vil variere avhengig av bankens retningslinjer. Du kan også bli belastet et gebyr av selgeren hvis du prøver å foreta et kjøp med en sjekk eller debetkort og det ikke er nok midler på kontoen din til å dekke kjøpet. Hva kalles det når en sjekk spretter? En sjekk spretter når den presenteres for betaling og det er ikke nok midler på kontoen til å dekke sjekkebeløpet. En sjekk kan også sprette hvis den presenteres for betaling etter datoen da den er skrevet.

Hva skjer hvis en sjekk blir vanæret? Hvis en sjekk blir misligholdt, kan betalingsmottakeren bli belastet med et gebyr av banken. Sjekken vil bli returnert til betalingsmottakeren med "NSF" (ikke tilstrekkelige midler) eller "konto lukket" skrevet på den. Betalingsmottakeren må da kontakte uttrekkeren av sjekken for å avtale betaling. Hva står NFS for i slang? NFS står for «Ikke til salgs».