Hva er voldgift?

Arbitrage i økonomi er definert som kjøp og salg av produkter i forskjellige markeder gjennom kombinasjon av tilbud, og utnytter prisforskjellen for å oppnå fordeler.

I økonomisk voldgift utføres en rekke samtidige operasjoner og transaksjoner som gjør at anskaffelse og salg av produktene skjer samtidig. På denne måten unngår du å endre prisene på hvert av markedene. Av denne grunn er arbitrage på aksjemarkedet veldig vanlig, fordi det brukes til å jobbe med finansielle instrumenter som ikke har geografisk beliggenhet som f.eks. handlinger, valutaer, obligasjoner eller bitcoin.

Menneskene som utfører voldgiften kalles arbitrageurs, og de er vanligvis eksperter på investeringsspørsmål og en stor investeringskapasitet. Dette er fordi prisforskjellene mellom markedene som handles er veldig små, så det er nødvendig å gjøre store investeringer for å tjene penger med de små forskjellene.