Hva er økonomisk likevekt?

I mikroøkonomi refererer likevekt til en situasjon der det ikke er noen tendens til endring. Det vil si at alle relevante økonomiske variabler er konstante. Begrepet brukes oftest i referanse til prisen på en vare eller tjeneste, der det indikerer at prisen har nådd et nivå der etterspurt kvantum og levert kvantum er like.

I en mer generell forstand kan likevekt også referere til enhver situasjon der alle økonomiske variabler er konstante. Dette kan inkludere sysselsettingsnivåer, renter eller til og med nivået på økonomisk aktivitet.

Hva er markedslikevektsmikroøkonomi?

I mikroøkonomi er markedslikevekt tilstanden der markedsprisen på en vare eller tjeneste er stabil, med andre ord verken stiger eller faller. Dette skjer når mengden etterspurt av forbrukere er lik mengden levert av produsenter.

Det er to typer likevekt i et marked:

• Statisk likevekt: Dette er når markedet er i likevekt på et bestemt tidspunkt. Markedsprisen vil være stabil og det vil ikke være noen tendens til at den endrer seg.

• Dynamisk likevekt: Dette er når markedet er i likevekt over tid. Markedsprisen vil svinge rundt et visst nivå, men det vil ikke være noen generell tendens til at den stiger eller faller.