Hva er Green Shoe på aksjemarkedet?

Green Shoe-klausulen er en rettighet som en enhet som administrerer utgangen til veske av et selskap, vanligvis investeringsbanker, som tillater plassering av et visst antall aksjer, mellom 5% og 15%, av selskapets totale aksjer. Dette faktum oppstår når en OPV, det vil si en offentlig salgsoperasjon, og den administrerende enheten ser det som nødvendig å bringe mer kapital til markedet, fordi den har analysert situasjonen og forutser at det vil være en sterk etterspørsel etter kjøp av aksjer.

Opprinnelsen til Green Shoe-klausulene er i selskapet Green Shoe Manufacturing Corporation, da selskapet som ledet plassering av sine handlinger bestemte seg for å bruke dette systemet i 1960, og tok mer kapital til markedet.

Fordeler med Green Shoe-klausulen

Green Shoe-mekanismen tjener til å stabilisere salgsprisen på selskapets aksjer når den begynner sin børsnotering. Ved høy etterspørsel kan verdien av aksjene øke og føre til prisstigning, noe som resulterer i at ingen investorer kjøper aksjene.

Det er klart at Green Shoe-klausulene brukes mye mer når et selskap allerede er konsolidert og ønsker å avhende noen aksjer enn når selskapet er nytt, siden markedsreaksjonen er mye klarere og mer kjent i dette andre tilfellet, så risikoen er mye lavere.

Green Shoe-praksis er utsatt for litt kritikk, siden de kan brukes av banker og andre kapitalforvaltningsenheter for å oppnå store fortjenester. Du kan utstede disse fordelene til en høyere pris eller beholde den fordelen og selge den i fremtiden når prisen har steget. Det er det som kalles spekulasjon.