Hva er et joint venture?

Joint Venture er det angelsaksiske begrepet som brukes til å referere til avtalen mellom to eller flere selskaper som samler ressursene sine for å fullføre en felles oppgave eller nå det samme målet. Denne oppgaven eller målet kan være å starte et nytt prosjekt eller en hvilken som helst annen type forretningsaktivitet. På spansk er det kjent som et joint venture.

I et joint venture er hvert av selskapene involvert i både fortjenesten, tapene og kostnadene knyttet til aktiviteten. Imidlertid har en joint venture sin egen enhet og trenger ikke å være knyttet til selskapets spesielle interesser selskaper som danner det.

På et juridisk nivå er Joint Ventures regulert av europeisk og også spansk lovgivning. De kan ta forskjellige juridiske former.

Joint Venture Agreement

Uavhengig av hvilken juridisk form som er valgt, er det viktigste dokumentet for enhver felleskontrollert joint venture-kontrakt der årsakene som har ført til unionen er etablert, samt rettighetene og gjeld av hver av deltakerne. Det inkluderer:


  • Målene for joint venture
  • Deltakernes opprinnelige bidrag,
  • Hvordan operasjonene skal gjennomføres hver dag
  • Retten til fortjeneste (og ansvar for tap).

Det er veldig viktig å skrive dette dokumentet i detalj, da du kan unngå juridiske problemer i løpet av det. I denne lenken vil du se a Joint Venture kontraktmodell der de forskjellige delene som må komponere den kan observeres.

Joint venture tipos