Hva er en skrivebordshandler på Wall Street?

En desk trader er en Wall Street-profesjonell som kjøper og selger verdipapirer for firmaets kunder. Skrivebordhandlere jobber vanligvis for meglerforhandlere, investeringsbanker eller store institusjonelle investorer. De utfører handler basert på firmaets kjøps- og salgsordrer, og de kan også handle for egen regning.

Desk-handlere må være lisensiert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). For å bli en skrivebordshandler må man bestå Series 7-eksamenen, som dekker emner som verdipapirforskrifter, etikk og finansiell analyse. Hva kalles en profesjonell aksjehandler? En profesjonell aksjehandler er noen som kjøper og selger aksjer for å leve. Dette kan gjøres enten ved å jobbe for et firma som spesialiserer seg på å handle aksjer, eller ved å handle aksjer selv. Aksjehandlere bruker vanligvis en rekke metoder for å tjene penger, inkludert å analysere trender, overvåke nyhetshendelser og bruke tekniske indikatorer. Hva er en piker på Wall Street? En "piker" på Wall Street er vanligvis en som ikke er villig til å ta mye risiko i investeringene sine. De kan nøye seg med å bare investere i for eksempel blue chip-aksjer og unngå mer spekulative investeringer.

Hva gjør salgs- og handelskontorer?

Salgs- og handelsdisken er hjertet i investeringsbanken. Den er ansvarlig for å utføre handler på vegne av bankens kunder, samt bankens egen handelsvirksomhet. Desken er delt inn i to hovedavdelinger: salgsavdelingen, som er ansvarlig for samhandling med kunder og utføre handler på deres vegne; og handelsdivisjonen som er ansvarlig for å gjennomføre bankens egne handelsstrategier.

Salgsavdelingen har ansvar for å generere handelsideer og utføre handler på vegne av bankens kunder. Selgerne samarbeider tett med bankens analyseavdeling for å generere handelsideer, og samarbeider deretter med handelsbordet for å utføre handlene. Salgsavdelingen har også ansvar for å opprettholde relasjoner til bankens kunder, og gi dem markedsinformasjon og rådgivning.

Handelsavdelingen er ansvarlig for å gjennomføre bankens egne handelsstrategier. Traderne utvikler og gjennomfører handelsplaner, og samarbeider med salgsavdelingen for å utføre handler på vegne av bankens kunder. Handelsdivisjonen har også ansvar for å styre bankens risiko, og sørge for at bankens handler er i samsvar med regelverket.

Hva er posisjonshandler?

En posisjonshandler er en type aksjehandler som kjøper og holder en aksje over lengre tid, uavhengig av de kortsiktige svingningene i prisen. Posisjonelle tradere har vanligvis et langsiktig syn og bruker fundamental analyse for å ta investeringsbeslutninger.

Posisjonell handel er en strategi som søker å kapitalisere på langsiktige trender i markedet. Posisjonelle tradere holder vanligvis posisjonene sine i uker eller måneder, og de er mindre opptatt av de daglige svingningene i prisen. I stedet fokuserer de på den overordnede retningen i markedet og har som mål å tjene på langsiktige trender.

Posisjonell handel er en relativt lavrisikostrategi, da traderen ikke er eksponert for de kortsiktige svingningene i prisen. Det kan imidlertid også være en relativt langsom og jevn strategi, da traderen kan måtte vente uker eller måneder på at markedet skal bevege seg i deres favør. Hva er dealing room i aksjemarkedet? Dealing room er hjertet av aksjemarkedet. Det er der alt kjøp og salg av aksjer foregår. Dealing room er vanligvis et stort rom med mange mennesker og mange datamaskiner.