Hva er en Flash Crash?

Et lynkrasj er et plutselig, dramatisk fall i aksjekursene. Det er oppkalt etter måten prisene ser ut til å "krasje" på kort tid. Et flashkrasj kan skje når det er et plutselig salg av aksjer, eller når det er en plutselig endring i måten tradere verdsetter aksjer på.

Flash-krasj er sjeldne, men de kan ha en betydelig innvirkning på markedet. For eksempel førte flashkrasjen i 2010 til at Dow Jones Industrial Average mistet mer enn 1000 poeng i løpet av få minutter. Hvor mye penger gikk tapt i flash-krasjen? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet fordi det er umulig å vite nøyaktig hvor mye penger som gikk tapt under flashkrasjen. Noen estimater anslår imidlertid det totale tapte beløpet til rundt 1 milliard dollar. Når var det siste økonomiske krakket? Det siste økonomiske krakket var den store resesjonen, som begynte i desember 2007 og endte i juni 2009. Hva skjer i en resesjon? En resesjon er en langvarig periode med økonomisk nedgang. Det er typisk definert som en nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere kvartaler på rad. En resesjon er ofte ledsaget av en økning i arbeidsledighet, en nedgang i forbruksutgifter og en økning i forretningssvikt. Hva er et annet ord for økonomisk nedgang? En resesjon er en generell økonomisk nedgang.

Er vi inne i en resesjon i 2022?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer. Noen økonomer definerer en resesjon som to kvartaler på rad med negativ økonomisk vekst, mens andre definerer det som en betydelig nedgang i økonomisk aktivitet som varer mer enn noen få måneder.

Den amerikanske økonomien er for tiden inne i en periode med ekspansjon, med en BNP-vekst på 3,2 % i første kvartal 2021. Det er imidlertid noen tegn på at økonomien kan bremse ned. For eksempel har jobbveksten avtatt de siste månedene, og inflasjonen begynner å stige. Hvis disse trendene fortsetter, er det mulig at den amerikanske økonomien kan gå inn i en resesjon i 2022.