Hjem > H > Hvor Kan Jeg Sjekke Min Pensjon?

Hvor kan jeg sjekke min pensjon?

Logg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) og din bank eller forsikringsselskap hvor du har dine eventuelle privat pensjonsavtaler. For detaljer om tjenestepensjon fra staten, logg på Statens pensjonskasse (www.spk.no).

Les mer

Ta dette i betraktning, hvor lenge kan man praktisere som tannlege?

Uten full opptjening tillates det at man står i jobb inntil 67 år. Enkelte tannleger har til nå hatt anledning til å fortsette i arbeidet utover 65 år når arbeidsevne og lokale behov tilsier det. Vi har medlemmer som fram til i dag har kunnet jobbe både til 67 og 70 år, for enkelte til og med ennå lenger.
Dessuten, hvem har rett til alderspensjon?
For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha bodd i Norge i minst fem år etter fylte 16 år og være medlem av folketrygden. I NAVs pensjonskalkulator ser du når du kan begynne å ta ut pensjon.

Hvor mye får jeg i pensjon?

Du kan forvente å få rundt 45-66 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.
Hva får en sykepleier i pensjon?
Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Den gir en garanti for 66 % av den lønnen du har når du går av med pensjon etter samordning med folketrygden. Pensjonsordningen skal levealderjusteres fra 67 år, se sykepleierpensjonslovens § 10 a. Kravet til full opptjeningstid er 30 år.

Hva er offentlig tjenestepensjon?

Offentlig tjenestepensjon er den pensjonen du som jobber i det offentlige får fra jobben. Den består av alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon.
Er uførepensjon lik alderspensjon?
Samlet sett vil uføre få lik alderspensjon som arbeidsføre som står i arbeid til 65 år. Uføre som omfattes av dagens pensjonsregler skal fortsatt ha opptjening til fylte 67 år.

Folk spør også hvor lenge må man være ansatt for å få pensjon?

Mer om Pensjonsbevis, forutsatt at du har vært ansatt i minst 12 måneder. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som har fylt 13 år. Den videre utviklingen av denne pensjonen avhenger av hvilken avkastning pensjonskapitalen har, og hvilke garantier som eventuelt ligger i avtalen.
Hvor lenge har man lov til å jobbe alder? Det er ikke noe klart svar på dette. Loven sier at man ikke må jobbe for lenge eller for mye, men det er ikke noe klart definert aldersgrense. Det er derfor opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme hvor mye arbeid man kan gjøre i forhold til alder.

I forhold til dette, hvor mye kan en pensjonist tjene utenom pensjonen?

Pensjonsinntekten din vil aldri bli påvirket av andre inntekter som du tjener, men det vil alltid være en grense for hvor mye du kan tjene i løpet av året, som vil påvirke din skatteplikt. Dette vil alltid være avhengig av hvor mye du tjener.

By Mancino

Har jeg særaldersgrense? :: Hva er særaldersgrense?
Nyttige lenker