Elektronisk kommunikasjonsnettverk (ECN) Definisjon

Et elektronisk kommunikasjonsnettverk (ECN) er en type datastyrt forum eller nettverk som forenkler handel med finansielle produkter utenfor tradisjonelle børser. ECNer gir en plattform for elektronisk handel med aksjer, obligasjoner, opsjoner og andre verdipapirer.

ECN-er brukes vanligvis av store institusjonelle investorer, som banker og hedgefond, til å handle store aksjeblokker. ECN-er lar disse institusjonelle investorene handle direkte med hverandre, uten å måtte gå gjennom en børs. Dette bidrar til å unngå gebyrer og provisjoner knyttet til tradisjonell aksjehandel.

ECN-er krever vanligvis en liten provisjon for hver handel, og kan også kreve en månedlig avgift. Noen ECN-er er gratis å bruke, og tjener pengene sine fra provisjonene som belastes på handler.

Hva er ECN-handelskontotype?

ECN-handelskontotype er en type handelskonto som bruker elektronisk kommunikasjonsnettverk (ECN) for å koble handelsmenn med forskjellige likviditetsleverandører. ECN er et nettverk av banker, finansinstitusjoner og andre markedsaktører som handler med hverandre ved hjelp av elektroniske plattformer.

ECN-handelsplattformer tilbyr mange fordeler, som:

- Lavere transaksjonskostnader: ECN-plattformer krever vanligvis lavere gebyrer enn tradisjonelle meglerhus.

- Økt likviditet: ECN-plattformer gir tilgang til en større pool av likviditetsleverandører, noe som kan resultere i bedre priser og raskere gjennomføring.

- Anonymitet: ECN-plattformer tillater anonym handel, noe som kan være nyttig for tradere som ønsker å unngå gransking av offentlige markeder.

- 24-timers handel: ECN-plattformer er åpne 24 timer i døgnet, noe som kan være nyttig for tradere i forskjellige tidssoner.

Hvis du er interessert i å handle på en ECN-plattform, sørg for å gjøre research og velg en anerkjent og pålitelig plattform.

Eksisterer ECN-er fortsatt?

ECN-er (elektroniske kommunikasjonsnettverk) eksisterer fortsatt og er et populært valg for mange handelsmenn. Noen av de mer populære ECN-ene inkluderer:

- Currenex
- Hotspot FX
- Matchbook
- Integral

ECN-er tilbyr en rekke fordeler, inkludert:

- Lavere handelskostnader - ECN-er tar vanligvis lavere provisjoner enn tradisjonelle meglerhus.
- Større markedslikviditet - ECN-er gir tilgang til en større pool av likviditet, noe som gjør det lettere å komme inn og ut av handler til ønskede priser.
- Raskere gjennomføring av handel - ECN-er bruker sofistikert teknologi for å utføre handler raskt og effektivt.

Hvis du er interessert i å handle på et ECN, sørg for å gjøre undersøkelser og velge en anerkjent leverandør. Hvor mange ECN er det? Fra og med juli 2019 er det over 50 ECN-er tilgjengelig for tradere.

Hva er ECN og market maker?

ECN står for "Electronic Communication Network". Det er en elektronisk handelsplattform som matcher kjøps- og salgsordrer for verdipapirer. ECN-er brukes vanligvis av store institusjonelle investorer, som hedgefond og kapitalforvaltere, til å handle store aksjeblokker.

Market makers er firmaer som oppgir både kjøps- og salgspriser for et verdipapir. De gir likviditet til markedet ved å kjøpe og selge verdipapirer. Markedsskapere tar vanligvis en høyere pris for tjenestene sine enn ECN-er.

Handler ECN-er 24 timer i døgnet?

Elektroniske kommunikasjonsnettverk (ECN) er datamaskinbaserte systemer som matcher kjøps- og salgsordrer for verdipapirprodukter som aksjer, obligasjoner og valutaer. ECN-er lar tradere handle direkte med hverandre, uten behov for en mellommann.

ECN-er er tilgjengelige 24 timer i døgnet, fra søndag kveld kl. 17.00 ET (22.00 GMT) til fredag ​​kveld kl. 17.00 ET (22.00 GMT). Imidlertid handler ikke alle ECN-er alle produkter 24 timer i døgnet. For eksempel kan noen ECN-er bare handle aksjer i løpet av vanlige markedstider, mens andre bare kan handle etter åpningstid eller før-marked.