Disruptiv innovasjon Definisjon

Disruptiv innovasjon er definert som en innovasjon som skaper et nytt markeds- og verdinettverk og til slutt forstyrrer et eksisterende markeds- og verdinettverk, og fortrenger etablerte markedsledende firmaer, produkter og tjenester. I næringslivet er en disruptiv innovasjon en innovasjon som skaper et nytt markeds- og verdinettverk og til slutt forstyrrer et eksisterende markeds- og verdinettverk, og fortrenger etablerte markedsledende firmaer, produkter og tjenester.

Teorien om forstyrrende innovasjon ble først foreslått av Clayton Christensen i sin bok fra 1997 The Innovator's Dilemma. Christensen definerte en forstyrrende innovasjon som "en prosess eller et produkt som låser opp et nytt marked ved å gi et annet sett med verdier."

De siste årene har teorien om disruptiv innovasjon blitt brukt utenfor næringslivet på felt som utdanning, helsevesen og myndigheter.

Det er tre hovedtyper av disruptiv innovasjon:

1. Low-end disruptiv innovasjon: En low-end disruptiv innovasjon retter seg mot den lave delen av markedet med et billigere produkt eller en tjeneste.

2. Disruptiv innovasjon i et nytt marked: En disruptiv innovasjon i et nytt marked retter seg mot et nytt marked med et nytt produkt eller en tjeneste.

3. Opprettholdende disruptiv innovasjon: En vedvarende disruptiv innovasjon retter seg mot et eksisterende marked med et nytt produkt eller en tjeneste som er betydelig bedre enn det eksisterende tilbudet.

Nøkkelen til vellykket disruptiv innovasjon er å identifisere et ubetjent eller underbetjent markedssegment og deretter tilby et produkt eller en tjeneste som oppfyller behovene til det markedssegmentet bedre enn de eksisterende tilbudene.

Disruptiv innovasjon blir ofte misforstått som bare å være innovasjon som er forstyrrende eller som forårsaker disrupsjon. Imidlertid er ikke all innovasjon forstyrrende, og ikke all disruptiv innovasjon er nødvendigvis bra for bedrifter eller samfunnet. For eksempel kan en ny teknologi som gjør det lettere for folk å begå forbrytelser betraktes som en forstyrrende innovasjon, men det er ikke noe de fleste bedrifter eller samfunn ønsker å se skje.

Begrepet "disruptiv innovasjon" har også blitt brukt

Hva er de 4 stadiene av innovasjon i orden?

1. Ideasjon: Dette er stadiet der nye ideer genereres. Dette kan gjøres gjennom idédugnad, forskning eller bare observere trender.

2. Utvikling: Når en idé er generert, må den utvikles videre. Dette innebærer å konkretisere ideen, teste den og sørge for at den er gjennomførbar.

3. Implementering: Dette er stadiet der selve innovasjonen settes på plass. Dette kan innebære å lage en prototype, rulle ut innovasjonen til et bredere publikum, eller kommersialisere den.

4. Evaluering: Dette er stadiet der innovasjonen evalueres for å se om den er vellykket. Dette kan innebære å samle tilbakemeldinger, analysere data eller bare observere hvordan folk bruker innovasjonen.

Hva er eksempler på forstyrrende teknologier?

Noen vanlige eksempler på forstyrrende teknologier inkluderer:

-Den personlige datamaskinen
-Internett
-Mobiltelefoner
-Nettbrett
-Cloud computing
-3D-utskrift
-Kunstig intelligens
-Virtuell virkelighet
-Robotikk

Hva er de to typene forstyrrende forretningsmodeller?

De to typene disruptive forretningsmodeller er forretningsmodelllerretet og lean startup-modellen.

Forretningsmodelllerretet er et verktøy som hjelper gründere til å utvikle og kommunisere sin forretningsmodell. Det er en visuell representasjon av nøkkelkomponentene i en virksomhet, inkludert dens verdiforslag, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnadsstruktur.

Lean startup-modellen er en metodikk for å utvikle en ny virksomhet. Den er basert på prinsippet om «validated learning», som er en vitenskapelig tilnærming til å utvikle nye virksomheter. Nøkkelkomponentene i lean startup-modellen er kundeutvikling, rask eksperimentering og kontinuerlig læring.

Hva er forstyrrende innovasjonssyklus?

The Disruptive Innovation Cycle er et rammeverk som beskriver hvordan nye, innovative produkter eller tjenester fortrenger eksisterende i markedet. Det ble først foreslått av Clayton Christensen i sin bok The Innovator's Dilemma.

Syklusen har fire faser:

1. Introduksjon: Et nytt produkt eller en tjeneste introduseres på markedet.

2. Vekst: Det nye produktet eller tjenesten vinner markedsandeler, typisk på bekostning av de etablerte.

3. Modenhet: Det nye produktet eller tjenesten når metning og veksten avtar.

4. Nedgang: Det nye produktet eller tjenesten begynner å tape markedsandeler etter hvert som nyere, mer innovative produkter eller tjenester kommer på markedet.

Hva er de fire fire punktene for å identifisere forstyrrende innovasjon?

1. Disruptiv innovasjon er en prosess der et mindre selskap med færre ressurser er i stand til å lykkes med å utfordre et større, sittende selskap i et marked.

2.Denne prosessen er ofte preget av utviklingen av en ny forretningsmodell som er i stand til å møte et markedsbehov som det etablerte selskapet ikke har vært i stand til effektivt å imøtekomme.

3. For å lykkes må et selskap som følger en disruptiv innovasjonsstrategi være i stand til å utføre sin forretningsmodell på en måte som er både effektiv og effektiv.

4. Et selskap som er i stand til å lykkes med å gjennomføre en disruptiv innovasjonsstrategi vil ofte oppleve rask vekst ettersom den tar markedsandeler fra det etablerte selskapet.