Definisjon av selgerkonto

En selgerkonto er en type bankkonto som lar bedrifter akseptere og behandle elektroniske betalinger, for eksempel kreditt- og debetkortbetalinger. Selgerkontoer settes vanligvis opp gjennom en bank eller betalingsbehandler og er atskilt fra en bedrifts vanlige brukskonto.

Det finnes noen forskjellige typer selgerkontoer, hver med sine egne funksjoner og fordeler. Den vanligste typen selgerkonto er en "detaljkonto", som er best egnet for bedrifter som behandler et stort volum av kreditt- og debetkorttransaksjoner personlig, for eksempel restauranter, butikker og hoteller. Detaljhandelskontoer kommer vanligvis med et salgsstedssystem (POS), som lar bedrifter behandle kreditt- og debetkortbetalinger direkte fra kundene sine.

En annen vanlig type selgerkonto er en "online" konto, som er best egnet for bedrifter som behandler et stort volum kreditt- og debetkorttransaksjoner på nettet, for eksempel e-handelsbutikker. Netthandelskontoer kommer vanligvis med en nettbasert betalingsgateway, som lar bedrifter behandle kreditt- og debetkortbetalinger direkte fra nettstedet deres.

Det finnes også "mobile" selgerkontoer, som er best egnet for bedrifter som behandler et stort volum kreditt- og debetkorttransaksjoner via mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Mobile selgerkontoer kommer vanligvis med en mobil betalingsgateway, som lar bedrifter behandle kreditt- og debetkortbetalinger direkte fra sine mobile enheter.

Til slutt er det "virtuelle" selgerkontoer, som er best egnet for bedrifter som ikke har en fysisk plassering og i stedet behandler alle kreditt- og debetkorttransaksjoner på nettet, for eksempel digitale bedrifter og tjenestebaserte bedrifter. Virtuelle kjøpmannskontoer kommer vanligvis med en nettbasert betalingsgateway, som lar bedrifter behandle kreditt- og debetkortbetalinger direkte fra nettsiden deres.

Hva er høyrisiko selgerkonto?

En handelskonto med høy risiko er en type forhandlerkonto som er klassifisert som høyrisiko på grunn av typen virksomhet eller bransje som brukerkontoinnehaveren opererer i. Forhandlere som er klassifisert som høyrisiko er vanligvis de som opererer i bransjer som vurderes å ha høy risiko for svindel eller tilbakeføringer, eller som har en historie med høye tilbakeføringer.

Noen eksempler på bransjer med høy risiko inkluderer online gambling, voksenunderholdning, postordre-/telefonordrevirksomheter (MOTO) og virksomheter som selger produkter eller tjenester som anses å være høyrisiko. Selgere med høy risiko betaler vanligvis høyere gebyrer for selgerkontoene sine enn selgere med lavere risiko, da de anses å være en høyere risiko for tilbakeføringer og svindel.

Hva er forskjellen mellom selger og kunde? Begrepene kjøpmann og kunde brukes begge i banknæringen for å referere til ulike typer kontoinnehavere. En selger er en kontoinnehaver som bruker en selgerkonto for å akseptere kreditt- og debetkortbetalinger fra kunder. En kunde er en kontohaver som har en bruks- eller sparekonto i en bank. Kunder kan også omtales som kontoinnehavere eller innskytere. Hva er en selger i en transaksjon? En kjøpmann er en person eller virksomhet som selger varer eller tjenester i bytte mot penger. I en transaksjon er selgeren den parten som leverer varene eller tjenestene til kunden i bytte mot betaling. Hva er forskjellen mellom en selgerkonto og en bedriftskonto? En selgerkonto er en type bankkonto som lar bedrifter akseptere kredittkort og andre elektroniske betalinger. En bedriftskonto er en bankkonto for en bedrift. Hva er selgerkreditt? Selgerkreditt er en type kortsiktig lån som vanligvis brukes av bedrifter til å finansiere inventar eller andre forretningsutgifter. Lånet tilbakebetales når virksomhetene selger sine produkter eller tjenester og mottar betaling fra sine kunder. Selgerkreditt tilbys vanligvis av banker eller andre finansinstitusjoner.