Fraværende Utleier

En fraværende utleier er en utleier som ikke bor på eiendommen de eier. Fraværende utleiere er ofte utenlandske eller utenlandske investorer som eier utleieeiendom, men som ikke administrerer det selv. I stedet ansetter de et eiendomsforvaltningsselskap for å ta seg av investeringen deres. Det er en rekke grunner til at noen kan velge å være … Les mer

Hva er utkastelse?

Utkastelse er den juridiske prosessen der en utleier kan fjerne en leietaker fra en utleieeiendom. Utkastelsesprosessen kan settes i gang av en rekke årsaker, inkludert manglende betaling av husleie, skade på eiendommen eller brudd på vilkårene i leieavtalen. Når utkastelsesprosessen er startet, kan det ta flere uker eller til og med måneder å fullføre, avhengig … Les mer