Hvordan kapitalkrav holder sparekontoen din trygg

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) er et uavhengig byrå i USAs regjering som beskytter midlene som er satt inn i banker og spareforeninger i tilfelle de mislykkes. FDIC er finansiert av premier som den belaster bankene og spareforeningene som den forsikrer. Banker og spareforeninger er lovpålagt å opprettholde et visst nivå av reserver, som er … Les mer