Flight to Quality Definition

Flykten til kvalitet er en investeringsstrategi som søker å minimere risiko ved å investere i høykvalitets eiendeler med lav risiko. Investorer kan følge denne strategien i perioder med økonomisk usikkerhet, når markedet er volatilt, eller når det er bekymring for sikkerheten til investeringer. Eiendeler av høy kvalitet er de som har mindre sannsynlighet for å … Les mer