Depotavtale

En forvaringsavtale er en kontrakt mellom en person og en finansinstitusjon, der finansinstitusjonen godtar å holde og forvalte midler på vegne av den enkelte. Avtalen kan være oppsigelig eller ugjenkallelig, og kan brukes til en rekke formål, inkludert pensjonssparing, eiendomsplanlegging og veldedige gaver. Hva er ulempene med en depotkonto? Det er noen potensielle ulemper med … Les mer