Hva er regnskapsjusteringen?

Hver lukking av regnskapsår, må selskapene tilordne inntektene, utgiftene, eiendelene og forpliktelsene som tilsvarer året. Å få dette til gjennom passende tiltak er det som kalles en regnskapsjustering. Øst økonomisk begrep Det er viktig for styringen av regnskapet til ethvert selskap. Hvordan gjøres regnskapsjusteringen? Regnskapsjusteringen utføres gjennom en rekke korreksjoner som gjør at regnskapsresultatet kan … Les mer

Kategorier J