Hva er kontantbaserte opsjoner?

Kontantoppgjorte opsjoner er opsjoner der utbetalingen mottas i kontanter, i stedet for i den underliggende eiendelen. Dette brukes vanligvis når den underliggende eiendelen er vanskelig å levere, eller når partene ikke ønsker å ta på seg den tilhørende risikoen ved å holde den underliggende eiendelen. Kan jeg handle med oppgjorte kontanter? Ja, du kan handle … Les mer