Justert debetsaldo

Den justerte debetsaldoen er summen av de lange og korte posisjonene på en marginkonto, minus eventuelle utestående marginlån. Så hvis en trader hadde en lang posisjon verdt $10.000 og en shortposisjon verdt $5.000, ville deres justerte debetsaldo være $5.000. Hvis de også hadde et marginlån på $2000, ville deres justerte debetsaldo være $3000. Hva er … Les mer

Grid Trading Definisjon

Netthandel er en type handelsstrategi som søker å tjene på prisbevegelsene til et verdipapir eller annen eiendel ved å kjøpe og selge den eiendelen til forhåndsbestemte prisnivåer. Netthandelsstrategien innebærer å sette opp et rutenett med kjøps- og salgsordrer på forskjellige prisnivåer, og deretter utføre disse ordrene etter hvert som prisen beveger seg opp eller ned. … Les mer