Hva er en administrert pris?

En administrert pris er en pris som er fastsatt av myndighetene eller et annet reguleringsorgan, i stedet for av markedet. Dette kan inkludere ting som skatter, tariffer og andre avgifter. Formålet med en administrert pris er enten å øke inntektene eller å beskytte en bestemt bransje. Hva kan regjeringen gjøre for å redusere inflasjonen? Det … Les mer

Hva er forskriftsrisiko?

Ifølge Investopedia er regulatorisk risiko «muligheten for at en endring i statlige reguleringer vil ha en negativ effekt på et selskaps lønnsomhet». Det er med andre ord risikoen et selskap vil stå overfor når statlige reguleringer endres på en måte som påvirker selskapets forretningsmodell eller drift negativt. Det er en rekke faktorer som kan bidra … Les mer