Kommunemerknad

En kommuneseddel er en gjeldsforpliktelse utstedt av en kommune, typisk for å finansiere kortsiktige kapitalprosjekter. Kommunesedler utstedes vanligvis med løpetid på ett år eller mindre, og brukes ofte til å finansiere sesongmessige utgifter eller andre kortsiktige behov. Renter på kommunale sedler er generelt fritatt for føderale inntektsskatter, og kan også være fritatt for statlige og … Les mer