Insurance Underwriter: Definisjon, hva forsikringsgivere gjør

Hva er en forsikringsgiver? En forsikringsgarantist er en profesjonell som vurderer forsikringsrisikoer og bestemmer om de skal dekkes eller ikke. Underwriters bestemmer også vilkårene og betingelsene for dekning. Hva er forskjellen mellom forsikringsgiver og forsikringsgiver? Et forsikringsselskap er et selskap som gir forsikringsdekning til forsikringstakere. En underwriter er en person eller et selskap som vurderer … Les mer