Finansiell stabilitetsplan (FSP) Definisjon

Finansiell stabilitetsplan (FSP) er et sett med politiske tiltak utformet for å gjenopprette tilliten til det finansielle systemet og støtte kredittstrømmen til økonomien. FSP ble kunngjort av regjeringen 12. oktober 2008 som svar på den globale finanskrisen. Hovedkomponentene i FSP er: 1. En forpliktelse på opptil 250 milliarder dollar for å investere i banker og … Les mer

Leiekjøpsavtaler: Hva de er, hvordan de fungerer, fordeler og ulemper

Leiekjøpsavtaler: hva de er, hvordan de fungerer, fordeler og ulemper Hva er leiekjøp i virksomheten? Leiekjøpssystemet er en måte for bedrifter å skaffe varer ved å betale for dem over tid. Under dette systemet foretar bedrifter en første forskuddsbetaling, etterfulgt av periodiske betalinger, inntil hele kjøpesummen er betalt. Denne typen finansiering kan være nyttig for … Les mer

Verdistandard

Verdistandarden er referansen som Finansdepartementet (DoF) vurderer verdien for pengene til offentlige utgifter mot. Den brukes til å informere regjeringens beslutninger om best mulig bruk av offentlige ressurser. Verdistandarden er også kjent som kostnad-nytte-analysen. Hvilket av følgende er hovedmålet for finanspolitikken? Hovedmålet med finanspolitikken er å styre statens finanser, inkludert inntekter, utgifter og lån. Finanspolitikk … Les mer

Alt om finanspolitikk: Hva det er, hvorfor det betyr noe, og eksempler

Finanspolitikk: hva det er, hvorfor det betyr noe, og eksempler. Hva er forskjellen mellom finansiell og finansiell? Finanspolitikk og finanspolitikk er begge økonomisk politikk implementert av regjeringer. Finanspolitikk viser til statens utgifts- og skattevedtak, mens finanspolitikk viser til statens regulering av finansinstitusjoner. Hovedforskjellen mellom finans- og finanspolitikk er at finanspolitikken er opptatt av statens inntekter … Les mer

Deflasjon

Deflasjon er en nedgang i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Deflasjon oppstår når inflasjonsraten faller under 0 % (en negativ inflasjonsrate). Hva er typene deflasjon? Det er fire typer deflasjon: 1. Cost-Push Deflation: Dette skjer når produksjonskostnadene øker, noe som fører til høyere priser på varer og tjenester. Dette kan være forårsaket av … Les mer

Skattenøytralitet Definisjon

Finanspolitisk nøytralitet Definisjon: Skattenøytralitet er prinsippet om at statens budsjett verken skal øke eller redusere det samlede nivået av økonomisk aktivitet. Finanspolitikken skal med andre ord ikke brukes til å fremme økonomisk vekst eller nedgang. Ideen om skattenøytralitet er basert på teorien om skattenøytralitet, som sier at endringer i offentlige utgifter og skatter ikke har … Les mer

Mint Definisjon

Mint-definisjonen refererer til de spesifikke egenskapene som definerer en bestemt type mynt. Dette inkluderer faktorer som metallinnhold, vekt, diameter og tykkelse på mynten. Myntdefinisjonen er viktig fordi den gir en klar og kortfattet beskrivelse av hvordan en mynt skal se ut. Dette gjør det enkelt å identifisere falske eller endrede mynter. Hva betyr mynte i … Les mer