Hva er husholdningsinntekt?

Husholdningsinntekt er den totale inntekten til alle medlemmer av en husholdning, inkludert lønn, lønn, investeringer og andre inntektskilder. Det brukes vanligvis til å måle den økonomiske velferden til en husholdning, og brukes ofte som en beregning for å sammenligne forskjellige husholdninger eller grupper av husholdninger. Hva er topp 5 av husholdningsinntekter? 1. De øverste 5 … Les mer

Nærmeste familie

Nær familie er definert som en persons foreldre, søsken, ektefelle og barn. Dette er den tradisjonelle definisjonen av familie, og er den som oftest brukes når man diskuterer familieøkonomi. Hva er de 7 typene familiestrukturer? De 7 typene familiestrukturer er: 1. Enslige forsørgere 2. Utvidede familier 3. Kjernefamilier 4. Blandede familier 5. Adoptivfamilier 6. Fosterfamilier … Les mer