Hva betyr Mill Rate?

Møllesatsen er mengden eiendomsskatt som pålegges for hver 1000 dollar av taksert verdi. Møllesatsen beregnes ved å dele det totale skattebeløpet med den samlede takstverdien av all eiendom i kommunen. For eksempel, hvis det totale skattebeløpet som skal pålegges er $ 1 000 000 og den totale takserte verdien av all eiendom i kommunen er … Les mer

Hvordan en mølleavgift fungerer

En mølleavgift er en skatt på eiendom som er basert på verdien av eiendommen. Mølleavgiften beregnes ved å multiplisere takstverdien på eiendommen med mølleavgiftssatsen. Mølleavgiftssatsen er uttrykt i møller. En mill er lik en tiendedel av en cent, eller $0,001. Bruksavgiftssatsen fastsettes av det styrende organet i jurisdiksjonen der eiendommen ligger. For eksempel, hvis den … Les mer

Ad Valorem-skatt: Hva det er og hvordan det fungerer

. Hva er en Ad Valorem-skatt? En verdiavgift er en avgift som er basert på verdien av varen som beskattes. Skattebeløpet er vanligvis en prosentandel av varens verdi. Hva er effekten av en reduksjon i en verdiskatt? En verdiskatt er en skatt som legges på verdien av eiendom. Når verdien av eiendommen synker, synker også … Les mer