Frivillig konkurs

Frivillig konkurs er en prosess der en enkeltperson eller bedrift kan få gjelden sin lovlig innfridd av en domstol. Denne prosessen kan settes i gang av skyldneren selv, eller av deres kreditorer. Når konkursprosessen er fullført, vil skyldneren ikke lenger være ansvarlig for noen av deres utestående gjeld. Hva er de 6 typene konkurser? Det … Les mer