Chief Legal Officer (CLO)

Chief Legal Officer (CLO) er leder for juridisk avdeling i en organisasjon. CLO er ansvarlig for å administrere organisasjonens juridiske anliggender og gi juridisk rådgivning til styret, ledelsen og ansatte. CLO fører tilsyn med arbeidet til den juridiske avdelingen, inkludert å ansette og administrere advokater, utvikle og implementere juridiske retningslinjer og sikre overholdelse av lovbestemmelser. … Les mer