Skjevhet: Definert med formel

. Positiv skjevhet: Når gjennomsnittet er større enn medianen Negativ skjevhet: når gjennomsnittet er mindre enn medianen Hvordan forklarer du en skjevfordeling? En skjevfordeling er en type distribusjon der dataene ikke er symmetriske. Den vanligste typen skjevhet er positiv skjevhet, som oppstår når dataene er skjevt til høyre. Dette betyr at dataene er gruppert rundt … Les mer