Hva er bærekraft?

Hvordan fungerer bærekraft? Hva er fordelene med bærekraft? Hva er et eksempel på bærekraft? Hva er bærekraft? Bærekraftarbeid, fordeler og eksempel. Hvilke tre begreper brukes for å beskrive bærekraft? 1. Sosial bærekraft: Refererer til et samfunns evne til å opprettholde sin kulturelle og sosiale samhørighet i møte med betydelige endringer og utfordringer. 2. Økonomisk bærekraft: … Les mer