Rente-krediteringsmetoder

En «rente-krediteringsmetode» er måten renter krediteres en livrente på. Det er tre hovedtyper av rentekrediteringsmetoder: 1. Fast rente: Med denne metoden er renten fast for livrenten. Dette betyr at den krediterte renten aldri vil endre seg, uavhengig av hva som skjer med rentene i det generelle markedet. 2. Variabel rente: Med denne metoden er renten … Les mer