Option Premium Definisjon

Opsjonspremie er prisen på en opsjonskontrakt. Det er beløpet som kjøperen betaler til selgeren for retten til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Premien består av to deler: egenverdien og tidsverdien. Egenverdien er forskjellen mellom innløsningsprisen og den underliggende eiendelens pris. Tidsverdien er beløpet … Les mer

Posisjonsgrense Definisjon

Posisjonsgrensedefinisjon refererer til det maksimale antallet kontrakter for et bestemt derivatinstrument som en person eller enhet kan inneha til enhver tid. Dette er vanligvis satt av børser for å håndtere risiko og sikre rettferdige og ryddige markeder. Posisjonsgrensene kan variere avhengig av det aktuelle instrumentet, og kan endres fra tid til annen. Hva er en … Les mer