Posisjonsgrense Definisjon

Posisjonsgrensedefinisjon refererer til det maksimale antallet kontrakter for et bestemt derivatinstrument som en person eller enhet kan inneha til enhver tid. Dette er vanligvis satt av børser for å håndtere risiko og sikre rettferdige og ryddige markeder. Posisjonsgrensene kan variere avhengig av det aktuelle instrumentet, og kan endres fra tid til annen. Hva er en … Les mer