Bankinteresser

Bankinteressen er kompensasjonen som oppnås ved midlertidig overføring av en kapital. Hovedstaden opprinnelig tildelt til banken, eller utlånt av et foretak, kalles oppdragsgiver og kapitalen som oppnås i bytte på en fremtidig dato kalles beløp. Rente er forskjellen mellom hovedstol og beløp.

Fra perspektivet til hvem som mottar lånet, kan renter betraktes som prisen som må betales for å ha rektor til rektor tilgjengelig.

Rentekalkulator