Hva er bestemmelseskoeffisienten?

Bestemmelseskoeffisienten, et begrep om statistikk Også kalt R kvadrat (eller R²), representerer den andelen av total varians av variabelen som forklarer regresjonen. Med andre ord, dette begrepet prøver å forklare godheten til passformen til en modell til variabelen den har til hensikt å analysere. Denne koeffisienten kan tilby verdier mellom 0 og 1. Hvis resultatet … Les mer