Skjønnsmessig kontantstrøm

Skjønnsmessig kontantstrøm er et mål på et selskaps evne til å generere kontantstrøm fra driften som er tilgjengelig for skjønnsmessige utgifter. Dette tiltaket ekskluderer kontantstrømmer knyttet til obligatoriske eller kontraktsmessige forpliktelser, for eksempel gjeldsbetjening. Skjønnsmessig kontantstrøm er også kjent som fri kontantstrøm. Hvordan beregnes SDE-marginen? SDE-marginen beregnes ved å trekke de totale kostnadene for solgte … Les mer