Erfaren utgave

En erfaren emisjon er et verdipapir som tidligere har blitt tilbudt offentligheten av det utstedende selskapet. Erfarne emisjoner anses generelt for å være mindre risikable enn nye emisjoner fordi de har en historie med å bli handlet i annenhåndsmarkedet. Av denne grunn har erfarne emisjoner vanligvis lavere rente enn nye emisjoner. Er FPO og OFS … Les mer