Bearer Instrument

Et ihendehaverinstrument er et verdipapir som ikke har en navngitt innehaver og derfor kan overføres ved utlevering. Bærerinstrumenter er ofte uregistrerte, noe som gjør dem mer attraktive for kriminelle som lettere kan hvitvaske penger eller delta i andre ulovlige aktiviteter med dem. Er ihendehaverobligasjoner skattepliktige? Ihendehaverobligasjoner er skattepliktige, men skattesatsen avhenger av typen obligasjon og … Les mer

Definisjon av beredskapsordre

En beredskapsordre er en ordre som kun utføres dersom en bestemt betingelse er oppfylt. For eksempel er en vanlig type beredskapsordre en «stop-loss»-ordre, som er en ordre om å selge et verdipapir når det når en viss pris. Beredskapsordrer kan brukes til å begrense tap eller for å dra nytte av prisbevegelser. Hva er en … Les mer