Hvordan skyldnere fungerer

En debitor er en person eller enhet som har en juridisk forpliktelse overfor en annen person eller enhet. I forbindelse med kreditt og gjeld er en debitor typisk låntakeren av et lån. Skyldner er rettslig forpliktet til å tilbakebetale lånet i henhold til vilkårene i låneavtalen. Hvis debitor misligholder lånet, kan långiver gå til rettslige … Les mer

Ordredefinisjon ved avslutning

En ved-lukke-ordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir på slutten av handelsdagen. Denne typen ordre brukes vanligvis av investorer som ønsker å sikre at deres handel blir utført på slutten av dagen, uavhengig av dagens kursbevegelser. Ved-the-close bestillinger er vanligvis plassert gjennom en megler. Ordren sendes deretter til børsen hvor verdipapiret … Les mer