Hva er vanlige livrenter?

Hvordan fungerer de? (Med eksempel). Hva er vanlige livrenter, og hvordan fungerer de? Hvordan er en ordinær livrente definert quizlet? En livrente er en investering som gir periodiske utbetalinger. Betalingene kan gjøres på regelmessig basis, for eksempel månedlig eller årlig, eller de kan gjøres i et engangsbeløp. Er boliglån et eksempel på en ordinær livrente? … Les mer