Hva er Unit Linked?

Definisjonen av Unit Linked er spareproduktet basert på livsforsikring som dekker død, pensjon eller uførhet, og hvor bidragene er investert i en kurv med investeringsfond eller portefølje av verdipapirer, som er valgt i henhold til risikoprofilen til forsikringstakeren, som i dette tilfellet også spiller rollen som sparer. På den ene siden kan den defineres som … Les mer

Kategorier E