Absolutt prosentvis vekst

Begrepet «absolutt prosentvis vekst» refererer til den prosentvise økningen i en verdi over en tidsperiode. For å beregne absolutt prosentvis vekst, må du vite startverdien og sluttverdien. Formelen for absolutt prosentvis vekst er: ((sluttverdi – startverdi) / startverdi) * 100 For eksempel, hvis et selskaps salg økte fra $100 000 til $120 000 i løpet … Les mer