Steady-State Economy

En stabil økonomi er et økonomisk system der produksjonsnivået av varer og tjenester forblir konstant. Begrepet kan referere til: * En nasjonal eller global økonomi med stabile eller svakt svingende nivåer av aggregert produksjon (bruttonasjonalprodukt) og sysselsetting; * En økonomi med ingen eller svært lav økonomisk vekst, der forbruket per innbygger av varer og tjenester … Les mer

Hva er offshoring?

Definisjonen av flytting er praksis utført av selskaper som flytter sine spesifikke arbeidssentre eller bestemte områder til andre territorier som har en mindreårig Coste for dem, samtidig som selskapets konkurransekapasitet forbedres og fortjenestemarginen økes. De er generelt multinasjonale selskaper. Begrepet offshoring regnes som en konsekvens av globalisering og åpning av grenser. Bedriftene velger å lokalisere … Les mer

Kategorier F