Langsiktig gjeld Definisjon

Langsiktig gjeld er et selskaps økonomiske forpliktelser som ikke forfaller innen de neste 12 måneder. Langsiktig gjeld er vanligvis ikke-rentebærende, og brukes ofte til å finansiere langsiktige investeringer og ekspansjon. Hvorfor har selskaper langsiktig gjeld? Selskaper har langsiktig gjeld av en rekke årsaker. Noen selskaper bruker langsiktig gjeld for å finansiere kjøp av eiendeler som … Les mer

Hvordan den totale verdien av varer påvirker underskuddet på driftskontoen

Underskuddet på driftsbalansen er forskjellen mellom et lands import og eksport. Et land med et handelsoverskudd vil ha et driftsbalanseoverskudd, mens et land med et handelsunderskudd vil ha et driftsbalanseunderskudd. Den totale verdien av eksporterte varer kan finnes på et lands betalingsbalanse. Den totale verdien av importerte varer kan finnes på et lands handelsbalanse. Handelsbalansen … Les mer