Konkursutskrivning

Frigjøring av konkurs En konkursfrihet er en rettskjennelse som fritar en skyldner fra personlig ansvar for visse spesifiserte gjeld. Debitor er ikke lenger lovpålagt å betale gjeld som er frigjort. Frigjøring gis etter at debitor har fullført alle nødvendige betalinger i henhold til konkursplanen. Hvilken gjeld kan frigjøres ved konkurs? I en kapittel 7-konkurs frigjøres … Les mer