Hvordan objektiv sannsynlighet fungerer

Sannsynlighetsteori er den grenen av matematikken som omhandler analyse av tilfeldige fenomener. Den sentrale ideen til sannsynlighetsteori er den om et sannsynlighetsrom, som er en matematisk modell av en tilfeldig prosess. Et sannsynlighetsrom består av et sett med mulige utfall, kalt prøverommet, og et sett med sannsynligheter knyttet til hvert utfall, kalt sannsynlighetsmålet. Sannsynligheten for … Les mer

Bankinnskudd

Bankinnskuddet er et produkt for kunder som ønsker avkastning på sparepengene. Driften er enkel, klienten, enheten eller selskapet som har en sum penger som det ønsker å oppnå fortjeneste til, bidrar til banken i løpet av en viss periode og under fastsatte betingelser for å oppnå fordeler i bytte. Bankinnskudd er grunnlaget for til banken … Les mer

Kategorier B