Hva er uorganisk vekst?

Uorganisk vekst er vekst som skjer på andre måter enn organisk vekst. Organisk vekst er intern vekst som en bedrift oppnår gjennom egen innsats, for eksempel å utvide sin produktlinje eller åpne nye lokasjoner. Uorganisk vekst er derimot vekst som et selskap oppnår gjennom eksterne virkemidler, som å kjøpe opp et annet selskap eller fusjonere … Les mer