Ubegrenset kontanter

Ubundne kontanter er kontanter som ikke er bundet opp i noen investeringer eller andre langsiktige forpliktelser. Disse kontantene er tilgjengelige for bruk etter selskapets ledelse. selskaper kan velge å holde noe av kontantene sine i reserve for å sikre at de har midlene tilgjengelig for å møte sine kortsiktige forpliktelser. Kontanter som ikke er øremerket … Les mer

Hva år-over-år (YOY) betyr og hvordan det brukes i finans

Hva YOY betyr Hvordan YOY brukes i finans Hvordan beregner du YOY-vekst i 3 år? For å beregne år-til-år-vekst i 3 år, start med å finne år-til-år-vekst for hvert år. For å gjøre dette, trekker du forrige års sluttverdi fra inneværende års sluttverdi, og deler på forrige års sluttverdi. Hvis for eksempel sluttverdien for år … Les mer